Законодавство

  1. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція)
  2. Витяг з Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 10)
  3. Витяг з Конституції України (стаття 34)
  4. Закон України “Про доступ до публічної інформації”
  5. Закон України “Про інформацію”
  6. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, (із внесеними змінами) від 16.11.1992 № 2782-XII
  7. Пленум Верховного Суду України, “Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи”, Постанова від 27.02.2009  N 1
  8. Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні Верховна Рада України“(із внесеними змінами) від 23.09.1997 № 539/97-ВР