Законодавство

 1. Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних
  Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 28.01.1981 
 2. Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних  Рада Європи; Протокол, Міжнародний документ від 08.11.2001
 3. Витяг з Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Рада Європи; Міжнародний документ від 04.11.1950
 4. Витяг з Конституції України
 5. Закон України “Про захист персональних даних“, від 01.06.2010 № 2297-VI
 6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради, Конституційний Суд; Рішення від 20.01.20122-рп/2012
 7. Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації
 8. Витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 18839 “Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних”, стаття 18840 “Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”)
 9. Витяг з Кримінального кодексу України (стаття 182 “Порушення недоторканності приватного життя”)
 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права”, від 26.09.2007 № 1169
 11. Закон України  “Про оперативно-розшукову діяльність”, (із внесеними змінами) від 18.02.1992 № 2135-XII
 12. Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014  № 1/02-14 “Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних”