Впровадження в Україні поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду

Законом України «Про Національну поліцію» визначено необхідність встановлення виключно партнерських засад взаємодії поліції і населення. Зокрема, розділ «Громадський контроль Національної поліції» передбачає: звіт про поліцейську діяльність; прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції; взаємодію між керівниками територіальних органів поліції та представниками органів місцевого самоврядування.

085A0186Також цим розділом визначено, що поліція взаємодіє з громадськістю шляхом підготовки та виконання спільних проектів, програм та заходів для задоволення потреб населення та покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.

Враховуючи законодавчі зміни, є очевидним те, що традиційний стиль поліцейської діяльності, більше не в змозі вирішити проблеми громадського порядку і безпеки в сучасному суспільстві.

У зв’язку із цим, виникає необхідність переходу до концепції поліцейської діяльності, в якій приділено особливу увагу запобіганню злочинам (превентивним заходам) та процесу вирішення проблем у взаємодії з населенням за місцем проживання.

Більше того, було визнано, що поліція не володіє достатніми ресурсами, щоб тільки власними силами впоратися з проблемами, які є першопричинами зростання злочинності, і, таким чином, потребує підтримки населення, громадських організацій, місцевої влади та ін.

Отже, концепція поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду, виникла як важливе доповнення традиційного стилю роботи поліції. Даний підхід характеризується тим, що поліція, переконуючи громадськість взяти на себе частку відповідальності за загальну якість життя у місті (районі, селищі), у свою чергу, повинна бути готова почути громаду і діяти відповідно до її вимог та інтересів. Разом з тим, партнерство між поліцією і населенням, може бути успішним лише за умови довіри з обох сторін.

Проте, досягнення взаєморозуміння щодо суті концепції роботи поліції з населенням за місцем проживання є складним завданням. Найважливішим і першочерговим кроком є вироблення стратегії, яка, передусім, полягає у тому, що цей вид поліцейської діяльності розглядається як концептуальне поняття щодо забезпечення і підтримки спільних зусиль поліції і населення на основі партнерських відносин між ними, з метою більш ефективного і дієвого виявлення, запобігання та вирішення проблем громадського порядку і безпеки на місцях.

Posted in Новини, Поліція і громада.