Електронний кабінет у кожного дільничного інспектора поліції. Розвиток інституту “громадських помічників” дільничного інспектора поліції

Безымянный-1Дільничний (старший) інспектор міліції – посадова особа органу внутрішніх справ, на яку покладено виконання завдань служби дільничних інспекторів міліції та яку наділено повноваженнями відповідно до законодавства.

Дільничний пункт міліції – службове приміщення, яке надається дільничному інспекторові міліції для роботи та прийому громадян.[1]

Органи внутрішніх справ часто критикують за застарілі форми й методи роботи. Дійсно, ми маємо визнати, що ці проблеми існують у діяльності відомства. Щоб їх позбутися, необхідно, серед іншого, реформувати систему дільничних інспекторів міліції (далі – ДІМ). На сьогодні, робота ДІМ має дуже багато недоліків, які залежать як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів.

Так, серед основних недоліків роботи служби ДІМ можна виділити:

 • кількість працівників служби ДІМ є недостатньою для оперативного та ефективного реагування на звернення громадян;
 • велике навантаження на одного ДІМ (одна людина обслуговує велику кілька населення та декілька населених пунктів);
 • відсутність належного технічного забезпечення;
 • відсутність транспортних засобів та службових приміщень для прийому громадян;
 • приміщення в повній мірі не пристосовані для прийому громадян, зокрема для маломобільних груп населення;
 • несвоєчасне реагування на порушення та недостатня оперативність у роботі;
 • низький професійний рівень працівників служби ДІМ у сфері прав людини;
 • низький рівень доступу до інформації, що стосується діяльності ДІМ.

Навіть при економічних, фінансових та технічних проблемах, які сьогодні існують, діяльність дільничних інспекторів має бути достатньо відкритою. Громадськість повинна без зайвих зусиль мати доступ до інформації, що стосується їх роботи. Це пояснюється тим, що на території адміністративної дільниці, яка обслуговується в місті або сільській місцевості, вони виконують головний обсяг профілактичних та правоохоронних функцій, визначених Законом України «Про міліцію». Це люди, які постійно спілкуються з населенням і дуже часто  поєднують у одній особі й оперативника, і слідчого, і психолога.

Питання не в проблемах, а в тому, що ми можемо зробити (або як вплинути) для їх вирішення.

3

Покращення ефективності роботи дільничних можливе шляхом оптимізації їх функції за допомогою інформаційних технологій. Зокрема, з урахування технологічного розвитку та зростаючій кількості користувачів мережі Інтернет, доцільно було б запровадити «електронний кабінет» у кожного дільничного та електронний документообіг з шаблонною бібліотекою стандартних документів для дільничних.

2-2Тобто, єдину бібліотеку документів (наприклад, шаблонів заяв, роз’яснень певних адміністративних процедур, які стосуються діяльності дільничного,  або алгоритм дій у разі небезпечної для життя ситуації, план роботи тощо). У кожного дільничного повинна бути електронна приймальня для громадян, де вони можуть взяти необхідні документи й прийти до дільничного вже підготовленими до прийому або з’ясувати для себе всю необхідну інформацію без особистого спілкування з міліціонером. А також, у цьому ж «електронному кабінеті» повинна бути оперативна інформація для мешканців, наприклад, що відбувається, кого шукають, криміногенна ситуація на адміністративній дільниці тощо.

В “електронному кабінеті” доцільно передбачити розділ (веб-сторінку) для анонімних повідомлень, наприклад, інформацію, що стосується розслідування тяжких злочинів; про насильство в сім’ї; прояви нетерпимості; обіг наркотичних засобів на території адміністративної дільниці тощо. Результати роботи дільничного інспектора оцінюються за рівнем довіри населення, яке проживає на адміністративній дільниці. 

Отже, мета впровадження електронного кабінету – забезпечити ефективну взаємодію дільничного інспектора з громадкістю за допомогою сучасних інформаційних технологій в електронному вигляді без прив’язки до певного місця та регламенту роботи.

Завдання електронного кабінету:

 • скоротити витрати часу;
 • оптимізувати процес взаємодії із заявниками;
 • скоротити завантаженість за рахунок віртуалізації процесу;

Така інформаційно-просвітницька діяльність спрямована на формування практичних навичок застосування стандартів прав людини в повсякденній діяльності служби ДІМ.

Ризики:

 • не всі громадяни є користувачами мережі Інтернет;
 • кількість дільничних інспекторів є недостатньою для оперативного та ефективного реагування на звернення громадян в онлайн режимі.

Для категорії населення, які не є користувачами мережі Інтернет, наявність вже розробленої бібліотеки шаблонних документів (бланків, порадників, роз’яснень, інструкцій тощо) значно скоротить час дільничного при прийомі або зверненні громадян.

Проблему чисельності та завантаженості ДІМ можливо вирішити шляхом удосконалення та розвитку інституту громадських помічників, волонтерів тощо.

Окрім того, покращення ефективності роботи ДІМ не можливе без тісної і плідної співпраці з іншими органами влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями для інформаційно-просвітницької роботи з населенням.

Отже, для успішного формування й розвитку партнерських відносин між населенням і правоохоронцями, необхідне створення нових відповідних умов їх взаємодії, у тому числі з використанням інформаційних технологій, що в результаті призведе до певних змін у громадській думці щодо місця й ролі міліції в суспільстві.

Якщо проаналізувати функції дільничного, визначені нормативними документами, то можна зробити висновок щодо того, наскільки ефективніше буде його діяльність у разі впровадження сучасних інформаційних технологій.

Основні функції працівників служби дільничних інспекторів міліції:

 • Забезпечення прав і свобод людини, її безпеки та захист від протиправних посягань;  надання у межах своїх повноважень правової, соціальної допомоги та інших послуг населенню.
 • Налагодження співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, населенням і громадськими формуваннями з охорони громадського порядку в зміцненні правопорядку та профілактиці правопорушень.
 • Всебічне, повне й об’єктивне дослідження причин та умов, які призводять до вчинення правопорушень, внесення пропозицій щодо їх усунення, інформування населення з цих питань у своїх виступах як перед жителями адміністративної дільниці, так і через засоби масової інформації.
 • Організація діяльності базових дільничних пунктів міліції.
 • Формування позитивної громадської думки щодо стану правопорядку та діяльності дільничних інспекторів міліції; підвищення довіри населення до міліції.

Обов’язки дільничного інспектора міліції

 1. Дільничний інспектор міліції повинен постійно вивчати та аналізувати оперативну обстановку на адміністративній дільниці.
 2. Дільничний інспектор міліції повинен знати: територію адміністративної дільниці, її особливості, систему доріг, розташування й режим роботи підприємств, установ та організацій усіх форм власності, баз, складів, інших місць збереження товарно-матеріальних цінностей, а також об’єктів дозвільної  системи, аптеки, інші місця  збереження наркотичних засобів та психотропних речовин, порядок їх охорони, місця стоянок транспортних  засобів, а в сільській місцевості – усі населені пункти;  фермерські господарства; лісові масиви;  заготівельні та переробні організації; можливі  місця  незаконного вирощування посівів снотворного маку чи конопель; місця зберігання й переробки врожаю цих культур, які містять наркотичні речовини; населення адміністративної дільниці; характер його зайнятості; етнічний склад; місцеві звичаї, традиції та культуру; кількість скоєних на адміністративній дільниці злочинів; обставини, які призводять до їх скоєння; осіб, поведінка яких контролюється працівниками органів внутрішніх справ; прикмети осіб, що підозрюються в скоєні злочинів; осіб, що скоїли злочини; викрадених  речей  та  транспортних засобів, які перебувають у розшуку; законодавство, що регламентує діяльність служби  дільничних інспекторів міліції; питання  організації  охорони  громадського порядку та громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, а також керуватися ними у повсякденній діяльності; місця концентрації осіб, схильних до скоєння адміністративних правопорушень та злочинів; сили та засоби, які залучаються до охорони громадського порядку, попередження й розкриття злочинів та адміністративних правопорушень; порядок огляду місця події, виявлення, закріплення та вилучення слідів злочину та інших речових доказів, дії дільничного інспектора міліції на місці вчинення злочину, а також оформлення процесуальних документів, які складаються за дорученням слідчого.
 3. Дільничний інспектор міліції має надавати допомогу:
 • Громадянам, службовим особам, підприємствам, установам, організаціям, громадським організаціям у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.
 • Правову, першу медичну та іншу допомогу громадянам, які постраждали від протиправних  дій, у результаті нещасних випадків; особам, які перебувають  у безпорадному або іншому небезпечному для життя або здоров’я стані.
 1. Дільничний інспектор міліції повинен попереджувати, виявляти та припиняти адміністративні правопорушення, здійснювати в межах своїх повноважень провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 2. При виявленні на території адміністративної дільниці інших порушень, реагування на які не належить до компетенції органів внутрішніх справ,  інформувати про це органи державної влади та місцевого самоврядування.
 3. Проводити профілактично-роз’яснювальну роботу серед населення, з метою формування у свідомості громадян, особливо молоді, правової культури, негативного  ставлення  до суспільно небезпечних явищ.
 4. Рекомендує особам, яким заподіяно тілесні ушкодження, звернутися до органів судово-медичної експертизи для проходження медичного обстеження для визначення ступеня тяжкості цих ушкоджень.

[1] Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 “Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ”

Posted in Новини, Поліція і громада.